Det pædagogiske arbejde

Personalet bestræber sig på, med respekt for barnets alder og udviklingsniveau, at lade barnet fordybe sig i leg og fantasi.

Børnehuset Kysten ønsker at:

 • støtte barnet i dets kreative udfoldelse og tilbyde en bred vifte af tilbud og aktiviteter

 • øve barnet i en grad af valgfrihed af tilrettelagte aktiviteter og ture, fx til skov, strand, indkøb o.s.v. Det er vigtigt at barnet her lærer, at det ikke er hver gang der er valgfrihed

 • fange de aktuelle emner og behov, der opstår, for at tilgodese det enkelte barn

 • være opmærksomme på barnets hele samlede udvikling og støtte op om både stærke og svage sider

 • skubbe omsorgsfuldt til barnets udvikling, så der opstår lyst og mod til at turde afprøve nye ukendte sider af sig selv. Personalet er gode eksempler på, at det er i orden ikke at kunne alt, men at det er vigtigt at øve sig og turde afprøve nye ting

 • støtte børn i deres indbyrdes relationer og venskaber ved at lære at vise ansvarsfølelse, tolerance og god omgangstone

 • acceptere barnets følelsesliv ved at støtte op og "holde om", d.v.s. at kunne rumme alle barnets følelser

 • hjælpe barnet ud af en konflikt, det ikke selv magter og give barnet mulighed for - og ret til at sige til og fra

 • vise det enkelte barn omsorg, respekt og accept ved at acceptere og støtte op om deres forskelligheder

 • skabe tillid ved at vise at vi tror på barnet

 • lære at det er godt at kunne grine sammen - og lidt af sig selv

 • det skal være både sjovt og lærerigt at gå i vores børnehus og få gode fællesoplevelser

 • børnene er ude hver dag, dels i vores have, dels på små ture i nærmiljøet fx skoven, stranden og havnen. På turene øver vi børnene i at begå sig i trafikken. Nogle ture foregår med ganske få børn, andre i større grupper

 • opmuntre alle til at passe godt på sig selv og hinanden, aftaler skal overholdes og der skal tales ud om og løses problemer og konflikter

 • lære børnene at passe på og respektere de materielle omgivelser, både "dine, mine og vores"

 • skabe leverammer, samværsaftaler forpligtelser, der er logiske for mindre børn, hvilket danner det bedste grundlag for en tryg og harmonisk dagligdag. Børnene indrages derfor i almindelige hverdags gøremål såsom borddækning, oprydning, blomstervanding, passe haven o.s.v.

 • vi ved at børn har brug for at kunne spejle sig i deres tætte voksne, og personalet forsøger derfor meget bevidst at være gode rollemodeller både i samværet med børnene og indbyrdes.

De langsigtede virkningen af den overordnede målsætning

Husets leveregler, lærerplaner, pædagogik og holdninger, de voksne som gode rollemodeller, de daglige aktiviteter og de forskellige projekter i mindre børnegrupper indeholder et højt fagligt aspekt der styrker, støtter, stimulerer og udvikler børenes grundlæggende udviklingsområder og indlæringspotentialer.

Vi arbejde i dagligdagen med børns sanser, kropsbevidsthed, leg og bevægelse, kultur, natur, rumorientering, omverdens forståelse, struktur i tid og rum, tolerance, følelsesmæssig og social udvikling og relationer barn - barn  og barn - voksen.

 • Sprog og begreber, rytme og musikalitet, fantasi og forestillingsevne, problemløsning og kreativitet.

 • Barnet får redskaber igennem forskellige aktiviteter, og ved samvær og i forskellige relationer.

 • Børnene har voksne de kan spejle sig i – de voksne er gode eksempler i hverdagen.  

 • Vi tror på – fordi vi har set det, at husets pædagogiske praksis og dagligdag oftest resulterer i sunde og glade børn, med god selvværdsfølelse og selvtillid.  

Mange aktiviteter foregår udendørs. Vi udvider vores pladsforhold, og bruger derfor ”ude” dvs. skoven - stranden og vores have som ekstra rum, ikke mindst fordi det er naturligt i forhold til de forskellige aktiviteter, men også fordi det både er sundt og sjovt at være ude. For nogle børn er det helt nødvendigt i deres hverdag, at kunne udfolde sig ude på et langt større areal end børnehusets faciliteter  kan tilbyde.

Åbningstider 2020

Mandag til torsdag 
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

Åbningstider og lukkedage

Afdeling Bøgen

Mandag til torsdag
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

Afdeling Fyrtårnet

Mandag til torsdag
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

 

Lukkedage i daginstitutioner