Det pædagogiske arbejde

Personalet bestræber sig på, med respekt for barnets alder og udviklingsniveau, at lade barnet fordybe sig i leg og fantasi.

Børnehuset Kysten ønsker at:

 • støtte barnet i dets kreative udfoldelse og tilbyde en bred vifte af tilbud og aktiviteter

 • øve barnet i en grad af valgfrihed af tilrettelagte aktiviteter og ture, fx til skov, strand, indkøb o.s.v. Det er vigtigt at barnet her lærer, at det ikke er hver gang der er valgfrihed

 • fange de aktuelle emner og behov, der opstår, for at tilgodese det enkelte barn

 • være opmærksomme på barnets hele samlede udvikling og støtte op om både stærke og svage sider

 • skubbe omsorgsfuldt til barnets udvikling, så der opstår lyst og mod til at turde afprøve nye ukendte sider af sig selv. Personalet er gode eksempler på, at det er i orden ikke at kunne alt, men at det er vigtigt at øve sig og turde afprøve nye ting

 • støtte børn i deres indbyrdes relationer og venskaber ved at lære at vise ansvarsfølelse, tolerance og god omgangstone

 • acceptere barnets følelsesliv ved at støtte op og "holde om", d.v.s. at kunne rumme alle barnets følelser

 • hjælpe barnet ud af en konflikt, det ikke selv magter og give barnet mulighed for - og ret til at sige til og fra

 • vise det enkelte barn omsorg, respekt og accept ved at acceptere og støtte op om deres forskelligheder

 • skabe tillid ved at vise at vi tror på barnet

 • lære at det er godt at kunne grine sammen - og lidt af sig selv

 • det skal være både sjovt og lærerigt at gå i vores børnehus og få gode fællesoplevelser

 • børnene er ude hver dag, dels i vores have, dels på små ture i nærmiljøet fx skoven, stranden og havnen. På turene øver vi børnene i at begå sig i trafikken. Nogle ture foregår med ganske få børn, andre i større grupper

 • opmuntre alle til at passe godt på sig selv og hinanden, aftaler skal overholdes og der skal tales ud om og løses problemer og konflikter

 • lære børnene at passe på og respektere de materielle omgivelser, både "dine, mine og vores"

 • skabe leverammer, samværsaftaler forpligtelser, der er logiske for mindre børn, hvilket danner det bedste grundlag for en tryg og harmonisk dagligdag. Børnene indrages derfor i almindelige hverdags gøremål såsom borddækning, oprydning, blomstervanding, passe haven o.s.v.

 • vi ved at børn har brug for at kunne spejle sig i deres tætte voksne, og personalet forsøger derfor meget bevidst at være gode rollemodeller både i samværet med børnene og indbyrdes.

De langsigtede virkningen af den overordnede målsætning

Husets leveregler, lærerplaner, pædagogik og holdninger, de voksne som gode rollemodeller, de daglige aktiviteter og de forskellige projekter i mindre børnegrupper indeholder et højt fagligt aspekt der styrker, støtter, stimulerer og udvikler børenes grundlæggende udviklingsområder og indlæringspotentialer.

Vi arbejde i dagligdagen med børns sanser, kropsbevidsthed, leg og bevægelse, kultur, natur, rumorientering, omverdens forståelse, struktur i tid og rum, tolerance, følelsesmæssig og social udvikling og relationer barn - barn  og barn - voksen.

 • Sprog og begreber, rytme og musikalitet, fantasi og forestillingsevne, problemløsning og kreativitet.

 • Barnet får redskaber igennem forskellige aktiviteter, og ved samvær og i forskellige relationer.

 • Børnene har voksne de kan spejle sig i – de voksne er gode eksempler i hverdagen.  

 • Vi tror på – fordi vi har set det, at husets pædagogiske praksis og dagligdag oftest resulterer i sunde og glade børn, med god selvværdsfølelse og selvtillid.  

Mange aktiviteter foregår udendørs. Vi udvider vores pladsforhold, og bruger derfor ”ude” dvs. skoven - stranden og vores have som ekstra rum, ikke mindst fordi det er naturligt i forhold til de forskellige aktiviteter, men også fordi det både er sundt og sjovt at være ude. For nogle børn er det helt nødvendigt i deres hverdag, at kunne udfolde sig ude på et langt større areal end børnehusets faciliteter  kan tilbyde.

Nye åbningstider fra den 1. januar 2017

Afdeling Bøgen og Afdeling Fyrtårnet får nye, fælles åbningstider.

Mandag til torsdag 
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

Åbningstider og lukkedage

Afdeling Bøgen

Mandag til torsdag
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

Afdeling Fyrtårnet

Mandag til torsdag
kl. 06.30-17.00

Fredag
kl. 06.45-16.30

Åbningstiderne er gældende fra den 1. januar 2017, hvor vi får nye, fælles åbningstider.

Lukkedage i daginstitutioner