Den konstruktive dialog

Det er af afgørende betydning for dit barn og vores daglige arbejde, at du stiller konkrete spørgsmål om de oplevelser, ønsker eller problemer, du møder i børnehuset – ikke mindst fordi du måske ser tingene på en anden måde, som vi kan lære af. Det er børnehusets erklærede mål, at personalet hele tiden skal blive dygtigere og udvikle det pædagogiske arbejde. Ved at delagtiggøre os i dine spørgsmål, problemer eller overvejelser er du med til at sikre denne udvikling. Herved bliver det en gensidig dialog og ikke bare ”brok”.  

Som på alle andre arbejdspladser er det dejligt at få et skulderklap, hvis du synes, at vi har gjort noget specielt godt. ”Skulderklappet” har yderligere den funktion, at den dag du måske fremfører kritik, så glider kritikken nemmere ned, fordi vi ved, at du i andre situationer har udtrykt glæde og tilfredshed over oplevelser i børnehuset.