Forældresamtaler

For de kommende børnehaveklassebørn er samtalerne om efteråret inden indskrivning til skolen, for de øvrige børn holder vi samtaler ca. tre måneder efter, barnet er begyndt samt efter behov. 

Udgangspunktet for samtalerne er både forældrenes opfattelse af barnet – og pædagogernes iagttagelser i dagligdagen. For at sikre barnets udvikling og trivsel er det afgørende, at der er åben og ærlig dialog. Forældre har stor viden om barnet hjemme i familien. Personalet har sin faglige viden og har kendskab til barnet i børnehaven alene, i større grupper og i samspil med andre børn og voksne.