;

Om Kysten

Daginstitutioner for 0-6 års børn skal udarbejde og tilrettelægge den pædagogiske praksis med afsæt i de seks læringstemaer i læreplaner.

Læs mere

Her finder du kontaktinformationer på de to afdelinger, samt overordnet kontakt til Børnehuset Kysten, stuer og personalet.

Læs mere

Her finder du blandt andet nyttige telefonnumre og mailadresser. Læs om lukkedage og åbningstiderne for institutionen.

Læs mere