Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet har stor betydning, og begynder allerede når der modtages oplysninger fra pladsanvisningen om det nye barn.Samarbejdet kræver gensidighed og foregår på flere plan. Dels på forældremøder, dels ved fællesarrangementer som foredrag, fest eller arbejdsdage i børnehuset, samt forældresamtaler hvor der er afsat 20 min. til en samtale om hvert barn.  I spørgsmål der vedrører barnets udvikling kontakt en uddannet stuepædagog, der har ansvaret, den større faglige viden og  kompetence. Husk at personalet har tavshedspligt.

At have barn i Børnehuset Kysten er et familieanliggende, og vi lægger vægt på at kende de mennesker barnet bor sammen med dvs. vide hvad de hedder, hvad de laver og hvad der rører sig i familien.  

Denne viden er vigtig, for at personalet kan tale med barnet om almindelige dagligdags ting, men også for at kunne støtte og hjælpe barnet i en periode, hvor det måske kan være besværligt at være barn i lige præcis deres familie. Sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse og andre sociale begivenheder i familien, hos venner eller naboer afspejler sig i barnets hverdag. Når vi har kendskab til en del af hjemmelivet, kan vi sammen med forældrene hjælpe barnet bedst muligt.

Den daglige kontakt mellem forældre og  personale er meget vigtig. Personalet bestræber sig på at fortælle om barnets dag og oplevelser, så meget som tid og mulighed tillader, når barnet hentes. Til tider vil nogle forældre måske opfatte personalet lidt fortravlet. Måske er vi midt i noget – trøster et barn, taler i telefon med en forælder, på vej til toilettet for at hjælpe et barn osv. Hvis vi virker lidt afvisende, er det fordi, vi er midt i noget andet, der også er meget vigtigt.

Er det muligt, så vent et øjeblik, til vi har tid, eller ring snarest og få talt om tingene. Lad os aftale et tidspunkt, hvor vi kan sidde sammen og tale i fred og ro.  

Husk, at børn er utroligt hurtige til at opfatte en eventuel dårlig stemning, og forsøg derfor at finde et tidspunkt, hvor hverken dit barn eller andre børn kan føle ubehag ved at lytte til de voksnes samtale.  

Måske er barnet træt eller ked af det om morgenen. Fortæl personalet om det, så vi kan støtte barnet. Ring gerne til os i løbet af dagen og hør, hvordan det går.  

Det er af afgørende betydning for dit barn og vores daglige arbejde, at du stiller konkrete spørgsmål om de oplevelser, ønsker eller problemer, du møder i børnehuset – ikke mindst fordi du måske ser tingene på en anden måde, som vi kan lære af. Det er børnehusets erklærede mål, at personalet hele tiden skal blive dygtigere og udvikle det pædagogiske arbejde. Ved at delagtiggøre os i dine spørgsmål, problemer eller overvejelser er du med til at sikre denne udvikling. Herved bliver det en gensidig dialog og ikke bare ”brok”.  

Som på alle andre arbejdspladser er det dejligt at få et skulderklap, hvis du synes, at vi har gjort noget specielt godt. ”Skulderklappet” har yderligere den funktion, at den dag du måske fremfører kritik, så glider kritikken nemmere ned, fordi vi ved, at du i andre situationer har udtrykt glæde og tilfredshed over oplevelser i børnehuset.

For de kommende børnehaveklassebørn er samtalerne om efteråret inden indskrivning til skolen, for de øvrige børn holder vi samtaler ca. tre måneder efter, barnet er begyndt samt efter behov. 

Udgangspunktet for samtalerne er både forældrenes opfattelse af barnet – og pædagogernes iagttagelser i dagligdagen. For at sikre barnets udvikling og trivsel er det afgørende, at der er åben og ærlig dialog. Forældre har stor viden om barnet hjemme i familien. Personalet har sin faglige viden og har kendskab til barnet i børnehaven alene, i større grupper og i samspil med andre børn og voksne.  

Forældrebestyrelsen består af forældre fra begge afdelinger, der mødes ca. 4 gange om året og drøfter alt lige fra principper for pædagogiske tiltag, sundhed og sikkerhed, ideer og forslag fra forældre, samt udarbejder høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger, såsom budgetter, lukkedage mm..


Ønsker I at Forældrebestyrelsen skal tage et bestemt emne op eller har I spørgsmål til eksisterende eller ikke eksisterende principper/politikker - så er I meget velkomne til at rette henvendelse til os, dette kan gøres på:


Telefon 27 22 14 09 / torbensoegaard@gmail.com - Torben Søgaard, formand  
Telefon 25 31 11 08 / kfi08@helsingor.dk - Katrine Fischer, leder