I Børnehuset Kysten arbejder vi med at styrke vores praksis omkring leg, læringsmiljø og hverdagens rutiner, som en del af det pædagogiske grundlag i den ny styrkede læreplan.

Vi prioriterer at dagligdagen bygges op om værdier som omsorg, nærvær, fællesskab, anerkendelse, tryghed og rummelighed. Vi bestræber os på at skabe en hverdag der giver miljø- og naturinteresserede, glade og omsorgsfulde, sunde, nysgerrige og selvstændige børn – der oplever at blive set, hørt og forstået.

 

Læreplan 2020